Liikuntaleikkikoulut ovat hyviä harrastuksia perheen pienemmille

Uudet vanhemmat miettivät oman lapsen tulevaisuutta jo ennen kuin lapsi edes saapuu meidän maailmaan. Vanhemmat pähkäilevät esimerkiksi lapsen nimen, harrastusten, kaveripiirin sekä päiväkotivalintojen kanssa, vaikka äidin supistukset eivät ole edes alkaneet.

Jotkut vievät aiheen niinkin pitkälle kuin oikean musiikin soittaminen lapsen huoneessa, jotta lapsi kasvaisi klassisen sekä aivoja stimuloivan musiikin avulla älykkääksi aikuiseksi. Liikunnan suhteen vanhemmille löytyy hyväksi onneksi enemmän valintoja joista valinta. Tästä johtuen esimerkiksi liikuntaleikkikoulujen suosio on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti.

Hei, jumppaa!

Vaikka Suomessa vanhemmuuden ja töissä käymisen yhdistämisestä on tehty entistä helpompaa, suuri osa vanhemmista ei silti pysty tasapainottamaan työtä, lapsia, avioliittoa sekä omia henkilökohtaisia harrastuksiaan. Näin ollen jokainen mahdollisuus tehokkaampaan ajankäyttöön yllämainituissa arjen askareissa antaa mahdollisuuden viettää aikaa jossakin muussa aktiviteetissa.

Nuoren lapsen huolehtiminen ei kuitenkaan välttämättä anna vapauksia näihin muihin aktiviteetteihin, sillä lapsesta huolehtiminen on enemmän tai vähemmän kokopäiväistä touhua. Siten hyvän aktiviteetin löytäminen lapselle vapauttaa vanhemman muutamaksi tunniksi tekemään jotakin muuta.

Liikuntaleikkikoulut tarjoavat monia etuja niin vanhemmalle kuin myös lapselle. Tärkein elementti lapselle on luonnollisesti liikunnan määrä sekä motoristen kykyjen kehittäminen. Tämä kokonaisvaltainen prosessi kehittyy erityisen nopeasti juuri lapsen varhaisiässä. Liikuntaleikkikoulut opettavat lapsille, kuinka liikkuminen sekä oppiminen ovat samanaikaisesti mielenkiintoisia ja hauskoja aktiviteetteja.

Oman kehon tunteminen sekä rajojen testaaminen avartaa lapsen oma-kuvan kehitystä sekä parantaa lapsen itsetuntoa. Kaiken lisäksi suomalaisten nuorten liikuntamäärä on pudonnut viimeisen kymmenen vuoden aikana varsin dramaattisesti tarkoittaen sitä, että Suomen terveydenhuollon kannalta pienten lasten liikkuminen pitäisi aloittaa mahdollisimman aikaisin.

Motoristen kykyjen lisäksi liikuntaleikkikoulut kehittävät myös lapsen sosiaalisia taitoja. Tarkemmin sanottuna ryhmässä toimiminen sekä kommunikointikyky ovat tärkeitä taitoja elämässä aikuisena. Näin ollen mitä aikaisemmin lapsi totutellaan ryhmässä toimimiseen sekä esiintymiseen, sitä paremmat mahdollisuudet lapsella on kognitiivisten taitojen kehittämisessä.

Ja onhan uusien ystävien löytäminen yksi nuoren lapsen elämän iloista! Valitettavan usein Suomessa aikuisten työelämässä kommunikointityyli ei ole välttämättä kaikista tehokkain. Johtuuko tämä siitä, että nuoret lapset eivät kommunikoi riittävästi varhaislapsuuden aikana. Liikuntaleikkikoulussa lapset harjoittelevat sosiaalisia taitoja ventovieraiden kanssa vieraassa paikassa.

Ketkä järjestävät liikuntaleikkikouluja?

Suomessa niin pienet kuin suuret urheiluseurat järjestävät pienille lapsille erilaisia leikkikouluja tai temppukerhoja. Näiden lisäksi erilaiset tapahtumat, kuten Tampereella järjestettävä GET UP, kokoavat yhteen yksityisiä liikuntaleikkikouluja kuten HopLop, jotka toimivat urheilujärjestöjen ulkopuolella.

Rehellisesti sanottuna Googlesta hakemalla löytää satoja hakutuloksia Suomen liikuntaleikkikouluista. Niistä ei nimittäin todellakaan ole puutetta tarkoittaen myös sitä, että vanhemmilla on valinnanvaraa niin sijainnin kuin hintatason suhteen.

Mitä tunneilla tehdään?

Tunneilla lapset liikkuvat käyttäen apunaan esimerkiksi välineitä, palloa, telineitä sekä luonnollisesti omaa kehoa. Toisin sanoen liikuntaleikkikouluissa lapset tottuvat liikkumiseen ilman tiettyä sitoutumista tai vaatimuksia tiettyyn lajiin.

Suurin osa liikuntaleikkikouluista ymmärtää myös pienten lasten pelon olla äidistä erossa. Siten jotkut leikkikoulut järjestävät tasaisin aikavälein liikuntatunteja, joissa äiti tai isä on mukana erilaisissa aktiviteeteissa. Tällä tavoin lapsen ja vanhemman sidos vahvistuu myös turvallisen kotiympäristön ulkopuolella. Toisin sanoen yhteiskunnan kannalta liikuntaleikkikoulut ovat lapsen ensimmäinen askel sosiaalisen kanssakäymiseen oman kodin ulkopuolella.

Usein liikuntaleikkikoulujen ohjaajat ovat korkeasti koulutettuja alan ammattilaisia, jotka hallitsevat sekä kasvatustieteet sekä liikkumisen perusteet. Vanhempien kannalta ohjaajien osaaminen on erittäin tärkeä osa parhaan leikkikoulun valinnassa, sillä ovathan lapset vanhempien elämän arvokkain osa.

Ohjauskursseja järjestetään ympäri Suomea, usein juuri liikuntajärjestöjen, urheilujärjestöjen ja jopa seurakuntien toimesta. Nuoremmille opiskelijoille kyseinen kurssi voi toimia erinomaisena mahdollisuutena hankkia kokemusta tulevaisuuden opintoja varten.

Taloudelliset vaikutukset

Kuuluuko valtion tukea liikuntaleikkikoulujen toimintaa? Mitkä ovat taloudelliset sekä sosiaaliset edut pienten lasten liikkumisen tukemiseen? Suomi tunnetaan maailman koulutetuimpana kansana. Eikä ihme, sillä valtiomme investoi aggressiivisesti ihmisten koulutukseen niin varhaisiässä kuin aikuisiässä.

Toki korkean koulutuksen hinta veronmaksajille on varsin korkea. Lapsille liikuntakoulutus tuo suoranaisia etuja, jotka materialisoituvat lapsen elämän aikana monella tavalla. Lasten vanhemmille ylimääräiset 3-4 tuntia per viikko tai kuukausi mahdollistaa pidemmän työpäivän ja luonnollisesti paremman tilipäivän. Tästä aasinsiltana voimme myös päätellä, että isompi tilipäivä johtaa suurempaan kulutukseen ja näin ollen suurempaan verotuloon. Toisin sanoen ympäri käydään yhteen tullaan.

Liikuntaleikkikoulut tarjoat huomattavasti lisäarvoa yhteiskunnan monella sektorilla. Vanhemmille lasten kasvattaminen tuottaa paljon stressiä sekä päänvaivaa henkilökohtaisen ajankäytön suhteen niin työelämässä kuin myös harrastusten suhteen. Lapsen kannalta liikuntaleikkikoulut toimivat ensimmäisinä askelina kodin ulkopuolelle kohti uusia ystäviä sekä kokemuksia. Taloudelliset aspektit ovat myös erittäin tärkeitä. Antamalla vanhemmille enemmän aikaa omiin harrastuksiin tai työntekoon vaikuttaa talouteen merkittävästi korkeamman työtuntien kautta sekä suurempien verotulojen kautta.

Moni meistä ei välttämättä mieti niinkin yksinkertaisen asian kuin liikuntaleikkikoulun vaikutuksista Suomen talouteen tai yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien pitää aina välillä tarkastella tällaisia asioita niin sanotusti lasten kengistä.